Home » 2017 » януари » 24

Дневен архив: 24.01.2017

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Заповед (публикувана на 24.01.2017 г.)
2. Техническа спецификация (публикувана на 24.01.2017 г.)
3. Покани (публикувана на 24.01.2017 г.)
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (публикувана на 24.01.2017 г.)
5. Образец ценово предложение (публикувана на 24.01.2017 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 24.01.2017 г.)
 
Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: 
до 15,30 ч. на 10.02.2017 г.
    Дата и час на отваряне на офертите: 9,00 часа на 13.02.2017  г.