Home » 2018

Годишен архив: 2018

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Информация за обявата в АОП (публикувано на 18.12.2018 г.)
2. Обява (обновена на 19.12.2018 г.)
3. Документация (обновена на 19.12.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор  (публикувано на 18.12.2018 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 07.01.2019 – 15,30 ч.
Отваряне на оферти – 08.01.2019 – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП
 
Удължен срок за получаване на оферти – до 11.01.2019 г. – 15:30 ч.
Отваряне на офертите – 14.01.2019 г. – 9:00 ч.
 
1. Протокол на комисията (публикувано на 15.01.2019 г.)
2. Решение (публикувано на 15.01.2019 г.)
 
Сключени договори:
1. Филиал Свищов – „БМБ“ ООД (публикувано на 30.01.2019 г.)
2. Филиал Стражица – „СБА“ АД (публикувано на 30.01.2019 г.)
5. Филиал Павликени – ЕТ „Милчо Лясков“ (публикувано на 30.01.2019 г.)

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

1. Покана (публикувана на 13.12.2018 г.)
2. Заповед (публикувана на 13.12.2018 г.)
3. Техническа спецификация (публикувана на 13.12.2018 г.)
4. Образец на Декларация по чл. 54, ал.1, т.7 (публикувана на 13.12.2018 г.)
5. Образец Ценово предложение (публикувана на 13.12.2018 г.)
6. Проекто-договор (публикувана на 13.12.2018 г.)
 
* * *
 
 

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген

1. Обявление (публикувано на 15.05.2018 г.)
2. Решение за откриване на процедура (публикувано на 15.05.2018 г.)
3. Документация (публикувано на 15.05.2018 г.)
4. Образци на документите и Проект-договор (публикувано на 15.05.2018 г.)
 
Краен срок за получаване на оферти – 05.06.2018 – 16,00 ч.
Отваряне на оферти – 06.06.2018 – 9,00 ч. в сградата на ЦСМП
 
 
06.06.2018 г
„Отварянето и оповестяването на ценовите оферти за „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС – санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген ” ще се извърши на 11.06.2018г. от 9:00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново“
 
Протокол 1 и Протокол 2 на Комисията
 
Договори:
 
Обявления за приключване на договор за обществена поръчка: